Không ngừng tăng trưởng danh mục tài sản
Nhà ở
1
1
Diện tích sàn : 200,000 m2
Quốc gia/Thị trường : Trung Quốc
Địa điểm : Taibai Road & South 2nd Ring Road, Tây An
Đơn vị đầu tư : Mapletree India China Fund
Diện tích sàn : 450,000 m2
Quốc gia/Thị trường : Trung Quốc
Địa điểm : Nanhai District, Phật Sơn
Đơn vị đầu tư : Mapletree China Opportunity Fund II
Diện tích sàn : 207,000 m2
Quốc gia/Thị trường : Trung Quốc
Địa điểm : Jiangbei District, Ningbo
Đơn vị đầu tư : Mapletree China Opportunity Fund II
Diện tích sàn : 287,000 m2
Quốc gia/Thị trường : Trung Quốc
Địa điểm : Nanhai District, Phật Sơn
Đơn vị đầu tư : Mapletree India China Fund
Diện tích sàn : 837,000 m2
Quốc gia/Thị trường : Trung Quốc
Địa điểm : Quận Nam Hải, Phật Sơn
Đơn vị đầu tư : Mapletree India China Fund
Diện tích sàn : 105,481 m2
Quốc gia/Thị trường : Trung Quốc
Địa điểm : Jiangbei District, Ningbo
Đơn vị đầu tư : Mapletree China Opportunity Fund II
Diện tích sàn : 13,300 m2
Quốc gia/Thị trường : Singapore
Địa điểm : Cantonment Road, Central
Đơn vị đầu tư : Mapletree Investments
Diện tích sàn : 26,107 m2
Diện tích cho thuê : 22,718 m2
Quốc gia/Thị trường : Việt Nam
Địa điểm : Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Đơn vị đầu tư : Mapletree Investments
Diện tích sàn : 28,680 m2
Diện tích cho thuê : 19,210 m2
Quốc gia/Thị trường : Việt Nam
Địa điểm : District 7, Hồ Chí Minh
Đơn vị đầu tư : Mapletree Investments