Không ngừng tăng trưởng danh mục tài sản
Kho vận
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Diện tích sàn : 55,395 m2
Diện tích cho thuê : 55,395 m2
Quốc gia/Thị trường : Úc
Địa điểm : Sydney, Sydney
Đơn vị đầu tư : Mapletree Logistics Trust
Diện tích sàn : 55,395 m2
Diện tích cho thuê : 55,395 m2
Quốc gia/Thị trường : Úc
Địa điểm : Sydney, Sydney
Đơn vị đầu tư : Mapletree Logistics Trust
Diện tích sàn : 8,963 m2
Diện tích cho thuê : 8,963 m2
Quốc gia/Thị trường : Úc
Địa điểm : Sydney, Sydney
Đơn vị đầu tư : Mapletree Logistics Trust
Diện tích sàn : 18,137 m2
Diện tích cho thuê : 18,137 m2
Quốc gia/Thị trường : Úc
Địa điểm : Sydney, Sydney
Đơn vị đầu tư : Mapletree Logistics Trust
Diện tích sàn : 13,484 m2
Diện tích cho thuê : 13,484 m2
Quốc gia/Thị trường : Úc
Địa điểm : Sydney, Sydney
Đơn vị đầu tư : Mapletree Logistics Trust
Diện tích sàn : 12,323 m2
Diện tích cho thuê : 12,323 m2
Quốc gia/Thị trường : Úc
Địa điểm : Sydney, Sydney
Đơn vị đầu tư : Mapletree Logistics Trust
Diện tích sàn : 37,698 m2
Diện tích cho thuê : 37,698 m2
Quốc gia/Thị trường : Trung Quốc
Địa điểm : Pudong New District, Thượng Hải
Đơn vị đầu tư : Mapletree Logistics Trust
Diện tích sàn : 58,837 m2
Diện tích cho thuê : 57,739 m2
Quốc gia/Thị trường : Trung Quốc
Địa điểm : Jinzhou New Area, Dalian
Đơn vị đầu tư : Mapletree Investments
Diện tích sàn : 117,179 m2
Diện tích cho thuê : 117,146 m2
Quốc gia/Thị trường : Trung Quốc
Địa điểm : Huadu, Quảng Châu
Đơn vị đầu tư : Mapletree Logistics Trust
Diện tích sàn : 79,713 m2
Diện tích cho thuê : 79,252 m2
Quốc gia/Thị trường : Trung Quốc
Địa điểm : Changsha Hi-Technology Development Zone, Hunan
Đơn vị đầu tư : Mapletree Investments