Không ngừng tăng trưởng danh mục tài sản
Nhà ở doanh nghiệp / Căn hộ dịch vụ
1 2
1 2
Diện tích sàn : 10,642 m2
Diện tích cho thuê : 6,697 m2
Quốc gia/Thị trường : Úc
Địa điểm : Brisbane
Đơn vị đầu tư : Mapletree Investments
Diện tích sàn : 3,000 m2
Diện tích cho thuê : 2,185 m2
Quốc gia/Thị trường : Nhật Bản
Địa điểm : Azabudai, Minato-ku, Tokyo
Đơn vị đầu tư : Mapletree Investments
Diện tích sàn : 24,488 m2
Diện tích cho thuê : 20,815 m2
Quốc gia/Thị trường : Mỹ
Địa điểm : Dallas, Texas
Đơn vị đầu tư : Mapletree Investments
Diện tích sàn : 8,323 m2
Diện tích cho thuê : 7,174 m2
Quốc gia/Thị trường : Mỹ
Địa điểm : Los Angeles, California
Đơn vị đầu tư : Mapletree Investments
Diện tích sàn : 13,781 m2
Diện tích cho thuê : 12,023 m2
Quốc gia/Thị trường : Mỹ
Địa điểm : Mountain View, California
Đơn vị đầu tư : Mapletree Investments
Diện tích sàn : 7,897 m2
Diện tích cho thuê : 6,890 m2
Quốc gia/Thị trường : Mỹ
Địa điểm : Portland, Oregon
Đơn vị đầu tư : Mapletree Investments
Diện tích sàn : 29,928 m2
Diện tích cho thuê : 27,380 m2
Quốc gia/Thị trường : Mỹ
Địa điểm : Raleigh, North Carolina
Đơn vị đầu tư : Mapletree Investments
Diện tích sàn : 12,625 m2
Diện tích cho thuê : 10,019 m2
Quốc gia/Thị trường : Mỹ
Địa điểm : Redwood City, California
Đơn vị đầu tư : Mapletree Investments
Diện tích sàn : 8,490 m2
Diện tích cho thuê : 6,325 m2
Quốc gia/Thị trường : Mỹ
Địa điểm : Seattle, Washington
Đơn vị đầu tư : Mapletree Investments
Diện tích sàn : 19,546 m2
Diện tích cho thuê : 12,144 m2
Quốc gia/Thị trường : Mỹ
Địa điểm : Silicon Valley
Đơn vị đầu tư : Mapletree Investments