Phát triển thành công và bền vững
Cơ cấu tập đoàn

Nền tảng tăng trưởng của chúng tôi để nắm bắt cơ hội và mở rộng quy mô trong khu vực.

1Mapletree’s holdings vào thời điểm 31 tháng Ba 2017. MCT (Mapletree Commercial Trust), MLT (Mapletree Logistics Trust), MIT (Mapletree Industrial Trust) and MNACT (Mapletree North Asia Commercial Trust - trước đây là Mapletree Greater China Commercial Trust)
2MIC Fund (Mapletree India China Fund); MCOF II (Mapletree China Opportunity Fund II); CMREF1 (CIMB-Mapletree Real Estate 1); Mapletree Global Student Accommodation Private Trust (MGSA P-Trust)