Maintenance will be carried out on 25 May 2019 from 6pm to 11pm

Gia tăng giá trị Bất động sản
Văn phòng

Thể hiện hình ảnh của chúng ta trong kinh doanh – Mapletree phát triển và quản lý các tòa nhà văn phòng chất lượng cao với thiết kế hiện đại và không gian cao cấp.

Các dự án bao gồm:

Mapletree Anson, Singapore

2013
• Green Mark Platinum Award
Building and Construction Authority, Singapore
• ASEAN Energy Awards -- 1st Runner Up, Energy Efficient Building (New and Existing Category)
ASEAN Centre of Energy

2009
• Green Mark Platinum Award
Building & Construction Authority, Singapore

Tìm hiểu danh sách đầy đủ các dự án văn phòng của chúng tôi tại đây.