Gia tăng giá trị Bất động sản
Mapletree Industrial Trust

Một quỹ đầu tư bất động sản hoạt động chủ yếu tại Singapore có danh mục đầu tư rộng lớn và đa dạng với các loại tài sản công nghiệp tạo thu nhập.

Mapletree Industrial Trust (MIT) là một quỹ đầu tư bất động sản hoạt động chủ yếu tại Singapore có danh mục đầu tư rộng lớn và đa dạng với các loại tài sản công nghiệp tạo thu nhập, chủ yếu sử dụng cho mục đích công nghiệp, cũng như các loại tài sản liên quan đến bất động sản. Quỹ này được niêm yết lần đầu trên Main Board của Sàn Giao dịch Chứng khoán Singapore vào ngày 21/10/2010 với tư cách là quỹ đầu tư bất động sản REIT có IPO lớn nhất tại Singapore. Quỹ cung cấp cho các nhà đầu tư cơ hội tiếp cận với nền kinh tế phát triển mạnh mẽ và lĩnh vực bất động sản công nghiệp linh hoạt của Singapore. Mục tiêu của quỹ là đem lại nguồn lợi tức ổn định và đạt được sức tăng trưởng dài hạn về giá trị tài sản.

Danh mục đầu tư của MIT bao gồm 86 tài sản được định giá xấp xỉ 3.7 tỉ đô la Singapore tính đến 31/03/2017. Các tài sản này bao gồm các tòa nhà văn phòng, xưởng sản xuất, nhà xưởng cao tầng, tòa nhà công nghiệp nhẹ, tòa nhà công nghệ cao.

MIT được quản lý bởi Mapletree Industrial Trust Management Ltd, một công ty do Mapletree nắm toàn quyền sở hữu.

Vui lòng truy cập Mapletree Industrial Trust để biết thêm thông tin chi tiết.