Gia tăng giá trị Bất động sản
MJOF


  • Mục tiêu quỹ là tạo ra lợi suất thu nhập ổn định và định kỳ với tổng lợi tức đầu tư vào danh mục đa dạng các tài sản không gian văn phòng tạọ thu nhập hấp dẫn tại Nhật
  • Tập trung vào không gian văn phòng chất lượng cao với đặc tính kết nối tốt và tiểu sử tạo thu nhập ổn định
  • Khởi nguồn từ 4 tài sản

Mục tiêu của MJOF là là tạo ra lợi suất thu nhập ổn định và định kỳ với tổng lợi tức đầu tư hấp dẫn. MJOF sẽ nhắm mục tiêu chủ yếu là các không gian văn phòng đã hoàn thành và tạo thu nhập, tọa lạc quanh rìa trung tâm Tokyo và trong khu vực Vùng Thủ đô Tokyo.

MJOF đã giữ vững ở phiên đầu tiên vào tháng Sáu 2014 với vốn cam kết là 56,5 tỷ yên.

Mapletree là nhà tài trợ của MJOF, vói mức lợi tức xấp xỉ 38% lợi tức của quỹ. MJOF được quản lý bởi Công ty TNHH Tư vấn Bất động sản Mapletree (MREAL), một công ty con thuộc sở hữu của Mapletree.

Tổng quan về MJOF
Loại hình Tư nhân dạng đóng
Cấu trúc pháp lý Singapore hợp nhất
Thành lập Tháng Sáu 2014
Nhóm tài sản Không gian văn phòng
Nơi đầu tư Nhật Bản
Hoạt động 5 năm
Chiến lược đầu tư Core / Core +
Quy mô (Tỷ Yên) 65.0
Phần vốn Mapletree 36%

1Phiên đầu tiên