Gia tăng giá trị Bất động sản
Mapletree India China Fund


  • Mục tiêu quỹ này là tối đa hóa nguồn lợi thu được từ đầu tư vào danh mục cân bằng các tài sản đã hoàn tất xây dựng có tiềm năng gia tăng giá trị và các dự án phát triển tại Trung Quốc và Ấn Độ
  • Tập trung vào các dự án thương mại và phức hợp 
    • Các thành phố cấp 1 & 2 tại Trung Quốc
    • Các thành phố cấp 1 tại Ấn Độ
  • Quỹ được cam kết và đầu tư toàn diện một danh mục bao gồm 7 loại tài sản (6 ở Trung Quốc và 1 ở Ấn Độ)
  • 2 trường hợp thành công cho đến nay

Mapletree India China Fund (MIC Fund) là một quỹ lợi nhuận tổng thể hai quốc gia được thành lập với mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận thông qua các hoạt động thâu tóm, phát triển và xem xét các dự án bất động sản tại Ấn Độ và Trung Quốc. Quỹ này chủ yếu đầu tư vào các tài sản bất động sản thương mại, khu dân cư và bất động sản phức hợp tại các thành phố cấp 1 và cấp 2 để khai thác xu hướng đô thị hóa và tiêu thụ ngày càng tăng của tầng lớp trung lưu vốn đang ngày một đông hơn.

Quỹ MIC là một nền tảng khác mà Tập đoàn đã tận dụng lợi thế trong việc phát triển nhà ở, đầu tư và quản lý tài sản để tạo ra các giá trị bất động sản ở các dự án phát triển và đầu tư. Mapletree đã nhân rộng kinh nghiệm trong việc phát triển các dự án phức hợp tại Trung Quốc, với dự án phát triển Future City tại Xi'an, và dự án phát triển Nanhai Business City tại Foshan, tỉnh Quảng Đông.

MIC Fund tăng tổng cộng 1.2 tỉ đô la Mỹ vốn cam kết trong phiên đóng cửa thứ hai và cuối cùng vào tháng 08/2008. Quỹ này được cam kết toàn diện cho các dự án trước khi hết thời hạn giai đoạn đầu tư vào tháng 04/ 2013.

Mapletree là nhà bảo trợ của MIC Fund, nắm giữ xấp xỉ 43% giá trị quỹ. MIC Fund được quản lý bởi Mapletree Real Estate Advisors Pte. Ltd. (MREAL), một công ty con thuộc toàn quyền sở hữu của Mapletree. 

Tổng quan về quỹ
Loại hình Quỹ tư nhân dạng đóng
Cơ cấu pháp lý Cayman Incorporated
Năm bắt đầu hoạt động Tháng 04/2008
Loại hình tài sản Văn phòng, khu bán lẻ, khu dân cư, phức hợp
Thị trường đầu tư Trung Quốc, Ấn Độ
Thời gian hoạt động 10 năm
Chiến lược đầu tư Cơ hội / Giá trị gia tăng
Giá trị quỹ (triệu USD) 1,158
Cổ phần của Mapletree 43%