Maintenance will be carried out on 25 May 2019 from 6pm to 11pm

Mở rộng tầm phát triển tại các thị trường mới
Mỹ và Canada

Nền kinh tế lớn nhất thế giới theo GDP danh nghĩa, Mỹ, là một thị trường minh bạch, có tính thanh khoản và hiệu quả mà Mapletree luôn mong muốn tham gia đầu tư.

Từ năm 2004, chúng tôi đã chủ động đánh dấu sự hiện diện tại Hoa Kỳ thông qua lĩnh vực nhà ở doanh nghiệp . Chúng tôi hợp tác chiến lược với đơn vị vận hành nhà ở doanh nghiệp chuyên nghiệp Oakwood Worldwide đồng thời là đơn vị quản lý các dự án nhà ở doanh nghiệp và căn hộ dịch vụ của Mapletree tại đây.

Các dự án bất động sản của chúng tôi nằm ở những địa điểm thương mại chiến lược như Silicon Valley tại California và vùng Raleigh-Durham tại Bắc Carolina – trung tâm đào tạo giáo dục, y tế, khoa học và công nghệ nổi tiếng tại Mỹ.

Mapletree US Management, LLC

New York Office

5 Bryant Park, 28th Floor,
New York, NY 10018, United States
Tel: +1 646 908 6300

Chicago Office

WeWork
125 S. Clark Street,
Chicago, IL 60603, United States

Los Angeles Office

2222 Corinth Avenue,
Los Angeles, CA 90064, United States
Tel: +1 310 444 2429

Tìm kiếm danh mục tài sản tại đây.