Mở rộng tầm phát triển tại các thị trường mới
Mỹ và Canada

Nền kinh tế lớn nhất thế giới theo GDP, Mỹ là một thị trường minh bạch, thanh khoản và hiệu quả mà Mapletree luôn muốn tham gia đầu tư.

Từ năm 2004, chúng tôi đã tích cực xây dựng sự hiện diện của mình thông qua lĩnh vực nhà ở doanh nghiệp tại Mỹ. Chúng tôi hợp tác chiến lược với nghiệm Oakwood Worldwide, công ty vận hành nhà ở doanh nghiệp chuyên nghiệp, đồng thời là đơn vị vận hành nhiều nhà ở doanh nghiệp và căn hộ dịch vụ mà Mapletree sở hữu tại đây.

Tài sản của chúng tôi có vị trí tại các địa điểm thương mại cốt yếu, vị dụ như Silicon Valley tại California và vùng Raleigh-Durham tại Bắc Carolina – một trung tâm đào tạo, y tế, khoa học và công nghệ nổi tiếng của nước này.

Mapletree US Management, LLC

275 7th Avenue
Suite 746, Floor 7
New York, NY 10001
United States
ĐT: +1 (646) 722 3021


Tìm kiếm danh mục tài sản tại đây.