Mở rộng tầm phát triển tại các thị trường mới
Tổng quan

Mapletree đã có mặt tại 12 nước trên toàn thế giới, bao gồm Singapore, Úc, Trung Quốc, Đức, Đặc khu Kinh tế Hongkong, Ấn Độ, Nhật Bản, Malaysia, Hàn Quốc, Vương quốc Anh, Mỹ và Việt Nam.

 

Singapore Úc Trung Quốc nước Đức Đặc khu kinh tế Hong Kong Ấn Độ Nhật Bản Malaysia Hàn Quốc Vương quốc Anh Mỹ và Canada Việt Nam

Singapore

Tổng giá trị tài sản quản lý

S$15,188.1triệu

154Dự án

Tìm dự án

Chi tiết quốc gia

Úc

Tổng giá trị tài sản quản lý

S$1,144.8triệu

16Dự án

Tìm dự án

Chi tiết quốc gia

Trung Quốc

Tổng giá trị tài sản quản lý

S$5,358.3triệu

46Dự án

Tìm dự án

Chi tiết quốc gia

nước Đức

Tổng giá trị tài sản quản lý

S$242.9triệu

1Dự án

Tìm dự án

Chi tiết quốc gia

Đặc khu kinh tế Hong Kong

Tổng giá trị tài sản quản lý

S$7,516.2triệu

11Dự án

Tìm dự án

Chi tiết quốc gia

Ấn Độ

Tổng giá trị tài sản quản lý

S$246triệu

1Dự án

Tìm dự án

Chi tiết quốc gia

Nhật Bản

Tổng giá trị tài sản quản lý

S$3,376.3triệu

45Dự án

Tìm dự án

Chi tiết quốc gia

Malaysia

Tổng giá trị tài sản quản lý

S$585triệu

18Dự án

Tìm dự án

Chi tiết quốc gia

Hàn Quốc

Tổng giá trị tài sản quản lý

S$400.2triệu

11Dự án

Tìm dự án

Chi tiết quốc gia

Vương quốc Anh

Tổng giá trị tài sản quản lý

S$2,522.1triệu

30Dự án

Tìm dự án

Chi tiết quốc gia

Mỹ và Canada

Tổng giá trị tài sản quản lý

S$1,691.7triệu

29Dự án

Tìm dự án

Chi tiết quốc gia

Việt Nam

Tổng giá trị tài sản quản lý

S$1,262.7triệu

14Dự án

Tìm dự án

Chi tiết quốc gia