-33.846718|150.901982
405-407 Victoria Street, Wetherill Park
PropertyImage
405-407 Victoria Street, Wetherill Park
405-407 Victoria Street, Wetherill Park
Địa điểm Sydney, Sydney

405-407 Victoria Street, Wetherill Park
Diện tích sàn 12,323  m2
Diện tích cho thuê 12,323  m2
Đơn vị đầu tư Mapletree Logistics Trust
TÊN LIÊN LẠC

Tel: +65 6377 6368
Email: Ask-MapletreeLog@mapletree.com.sg

 

The Wetherill Park là một tòa nhà cho nhiều khách thuê bao gồm hai tòa nhà kho vận công nghiệp với các văn phòng làm việc liền kề có vách ngăn.